เกี่ยวกับ ธปท.

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีบทบาทหน้าที่หลักในการบริหารจัดการให้ระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยผ่านการดำเนินนโยบายการเงินเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศ

มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ทาง
เศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพ
และมี​การพัฒนาอย่างยั่งยืน
และทั่วถึง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

อ่านต่อ

ธนาคารกลางท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

เศรษฐกิจของประเทศเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทวีความเร็วและแรงกว่าช่วงที่ผ่านมา ยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ธปท. จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565

อ่านต่อ

TRANS
FOR
MATIVE

ประวัติธนาคารแห่งประเทศไทย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

อ่านต่อ
0
การร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติผิดมิชอบ
2560 - ปัจจุบัน

การบริหารงานอย่างสุจริตและโปร่งใส

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris

อ่านต่อ

ร่วมงานกับเรา

ทำงานที่แบงก์ชาติจะให้ประสบการณ์เหนือความคาดคิด ได้ใช้ชีวิต
อย่างมีความหมาย และสบายใจกับการดูแล

สมัครงาน

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์