ดำเนินการสำเร็จ !

ระบบได้ส่งหมายเลขคำร้อง AB-xxx-xxxx ของคุณไปยังเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว
กรุณารอดำเนินเรื่องภายใน 7 วันทำการ หากยังไม่มี่การติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ท่านสามารถตรวจเช็คสถานะคำร้องออนไลน์ได้ที่ ตรวจสอบสถานะ ในหัวข้อที่คุณร้องเรียน

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์