ช่วยเหลือ/ร้องเรียน

เลือกหัวข้อช่วยเหลือ/ร้องเรียน

มุ่งเน้นให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ให้ได้รับบริการทางการเงินอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม จากธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการทางการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาส ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการใช้บริการทางการเงิน ผ่าน ศูนย์คุ้มรองผู้ใช้บริการทางการเงิน(ศคง.) รวมถึงร้องเรียนเกี่ยวกับพนักงาน ธปท. หรือ สอบถามข้อมูลด้านอื่น ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของ ธปท.

ทางด่วนแก้หนี้

ช่วยเหลือเรื่องการผ่อนผันชำระหนี้

ร้องเรียนเรื่องไม่เป็นธรรม

พบเรื่องไม่เป็นธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียน

ร้องเรียนเรื่องที่มีปัญหากับสถาบันการเงิน

ร้องเรียนเกี่ยวกับพนักงาน ธปท.

พบเรื่องทุจริตหรือคอร์รัปชันหรือเรื่องอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของ ธปท.

ภัยทางการเงิน

ร้องเรียนเรื่องกลโกงต่างๆ ทางการเงิน

สอบถามทั่วไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านอื่่นๆ

มาตรการพิเศษและความช่วยเหลือ

ธปท. ร่วมมีส่วนช่วยฝ่าวิกฤตทางเศรษฐกิจผ่านมาตรการพิเศษและความช่วยเหลือ คุณสามารถค้นหาความช่วยเหลือทั้งหมดได้ที่นี่

คำถามที่พบบ่อย

FAQs

ธนาคารพาณิชย์ไม่ยอมดำเนินการทำธุรกรรม เกี่ยวกับตราสารหนี้ให้ ควรทำอย่างไร??

Lorem ipsum dolor sit amet, cons elit, sed do eiusmod tempor

เงินเดือนไม่เยอะ ควรวางแผน การเงินอย่างไร?

Lorem ipsum dolor sit amet, cons elit, sed do eiusmod tempor

ประกันกับกองทุน เลือกทางไหนดีที่จะ ลดหย่อนภาษีได้ดีกว่า?

Lorem ipsum dolor sit amet, cons elit, sed do eiusmod tempor

เงินดิจิทัลคืออะไร สามารถเอามาใช้แทน เงินสดได้รึเปล่า?

Lorem ipsum dolor sit amet, cons elit, sed do eiusmod tempor

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง พันธบัตร ตราสารหนี้ และตราสารทุน?

Lorem ipsum dolor sit amet, cons elit, sed do eiusmod tempor

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์