โครงการอินทนนท์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

โครงการ CBDC ของหลาย ประเทศนำชื่ออุทยานแห่งชาติ มาเป็นชื่อโครงการ สำหรับไทยเพื่อให้เข้ากับวิสัยทัศน์ “มองไกล” ของแบงก์ชาติ เราเลยนึกถึง “ดอยอินทนนท์”

คุณวชิรา อารมย์ดี
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน

รู้จักโครงการอินทนนท์

ธนาคารกลางทั่วโลกหันมาศึกษาความเป็นไปได้ในการนําเทคโนโลยีการประมวลผล แบบกระจายศูนย์ที่อยู่เบื้องหลังอย่างบล็อกเชนมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของ ระบบชำระเงินและการออกใช้ Central Bank Digital Currency (CBDB) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมูลค่าที่จะเป็นตัวแทนของเงินได้จริงๆ

อ่านต่อ

สกุลเงินดิจิทัลแห่งชาติสําคัญอย่างไร?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod sed do eiusmodtempor incididunt ut labore et

อ่านต่อ

อินทนนท์แตกต่างกับ Private Digital Currency อย่างไร?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

อ่านต่อ

DIGITAL
CUR-
RENCY

ขอบเขตในการพัฒนา

ระยะที่ 1 สร้างระบบการชําระเงินต้นแบบ

โครงการอินทนนท์เป็นหนึ่งในโครงการที่ ธปท. ริเริ่มขึ้น โดยร่วมกับสถาบันการเงิน 8 แห่ง และบริษัท R3 (ผู้พัฒนา DLT ใน Corda Platform) ในการทดสอบความเป็นไปได้ในการ ประยุกต์ใช้DLT กับระบบการชําระเงินของประเทศ ในลักษณะ "ลองเพื่อรู้ดูว่าทําได้" (Proof of Concept)1

รายงานผลการทดสอบของโครงการฯ ระยะที่ 1

ระยะที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถของระบบการชําระเงินต้นแบบ

พัฒนาขีดความสามารถของระบบการชำระเงินต้นแบบ โดยต่อยอดจากโครงการในระยะที่ 1 ให้ครอบคลุมถึงการใช้ประโยชน์จาก Smart Contract มาจำลองวงจรชีวิตของพันธบัตร ตั้งแต่การแปลงพันธบัตรให้อยู่ในรูป Token การส่งมอบพันธบัตรและชำระเงินค่าพันธบัตรในเวลาเดียวกัน (Delivery Versus Payment: DVP) การจ่ายดอกเบี้ย จนถึงการจ่ายคืนเงินต้นในวันที่พันธบัตรครบกำหนด

รายงานผลการทดสอบของโครงการฯ ระยะที่ 2

ระยะที่ 3 เชื่อมต่อกับระบบการชําระเงินในต่างประเทศผ่านการใช้ CBDC

เชื่อมต่อกับระบบการชำระเงินในต่างประเทศผ่านการใช้ CBDC ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตไปสู่การชำระเงินข้ามประเทศระหว่างสถาบันการเงิน โดยมุ่งหวังที่จะลดกระบวนการในปัจจุบันที่ต้องทำผ่านตัวกลางหลายราย และพัฒนาไปสู่การโอนและชำระเงินโดยตรงถึงกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมชำระเงินระหว่างประเทศให้มีความรวดเร็ว มีต้นทุนที่ถูกลง แต่ยังคงมีความปลอดภัยสูง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการระยะที่ 3 ได้ภายในไตรมาส 3 ปี 2562

โครงการอินทนนท์
จะเปิดใช้จริงเมื่อไหร่?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

อ่านต่อ

การเปิดรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

รายละเอียด

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์