1 / 4

ทุกเหตุการณ์ในช่วงชีวิต

ความรู้รอบหนี้

ตัวช่วยเรื่องหนี้

แบงก์ชาติกับปฏิบัติการแก้หนี้

ธปท. ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและสร้างข้อตกลงที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค

แบงก์ชาติกับปฏิบัติการแก้หนี้

ธปท. ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและสร้างข้อตกลงที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค

แบงก์ชาติกับปฏิบัติการแก้หนี้

ธปท. ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและสร้างข้อตกลงที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค

คำถามที่พบบ่อย

FAQs

ถ้าต้องการซื้อปร​​ะกันและหน่วยลงทุน ผ่านธนาคารต้องทราบข้อมูลอะไรบ้าง?

A: ในการซื้อผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และประกัน ลูกค้าต้องได้รับเอกสารชี้ชวน (fact sheet) จากธนาคารที่เป็นนายหน้า ซึ่งเป็นเอกสารที่สรุปข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้สำหรับประกอบการตัดสินใจและเปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจซื้อ เช่น ผลตอบแทนและข้อสมมติฐานในการคำนวณ รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วผลิตภัณฑ์ด้านประกันและหลักทรัพย์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ สามารถคำนวณผลตอบแทนได้ สถาบันการเงินก็ต้องเปิดเผยประมาณการผลตอบแทน และความเสี่ยงให้ลูกค้าทราบด้วย เช่น อัตราผลตอบแทนรายปี (APR: annual percentage rate) อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของทั้งโครงการ หรืออัตราผลตอบแทน เฉลี่ยจากการลงทุน (IRR: internal rate of return)​​​​

เงินเดือนไม่เยอะ ควรวางแผน การเงินอย่างไร?

Lorem ipsum dolor sit amet, cons elit, sed do eiusmod tempor

ประกันกับกองทุน เลือกทางไหนดีที่จะ ลดหย่อนภาษีได้ดีกว่า?

Lorem ipsum dolor sit amet, cons elit, sed do eiusmod tempor

เงินดิจิทัลคืออะไร สามารถเอามาใช้แทน เงินสดได้รึเปล่า?

Lorem ipsum dolor sit amet, cons elit, sed do eiusmod tempor

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง พันธบัตร ตราสารหนี้ และตราสารทุน?

Lorem ipsum dolor sit amet, cons elit, sed do eiusmod tempor

พบปัญหาและการบริการ
ที่ไม่เป็นธรรม

Inquiry

แจ้งเรื่องร้องเรียน

ร้องเรียนเรื่องที่มีปัญหากับสถาบันการเงิน

แจ้งเบาะแสการบริการ
ที่ไม่เป็นธรรม

พบเรื่องไม่เป็นธรรม

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์