จัดซื้อจัดจ้าง

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum has been the industry's standard

ตัวกรองที่ถูกใช้ :

จ้างที่ปรึกษา ประกาศราคากลาง สำนักงานใหญ่

ตัวกรอง

ตัวกรองที่ใช้ล่าสุด

ตลาดการเงิน , กองทุนฟื้นฟู , แถลงข่าว , จดหมายเปิดผนึก ...

จัดเรียง

ผลการค้นหา377รายการ

งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

อยู่ระหว่างดำเนินการ

คู่สัญญา

บริษัท ฟินิกซ์ แอสโซซิเอท จํากัด

วันที่ประกาศ

14 พ.ค. 2564

งานจ้างผู้ดำเนินการให้คำแนะนำปรึกษาด้านจิตใจเพื่อช่วยเหลือพนักงานธปท. (EAP)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

คู่สัญญา

บริษัท ฟินิกซ์ แอสโซซิเอท จํากัด

วันที่ประกาศ

14 พ.ค. 2564

วัสดุแผ่นเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ติดตั้งทางเดิน ชั้นหลังคา อาคาร 2

อยู่ระหว่างดำเนินการ

คู่สัญญา

บริษัท ฟินิกซ์ แอสโซซิเอท จํากัด

วันที่ประกาศ

14 พ.ค. 2564

จ้างงานจ้างผู้ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการในงาน BOT 80th Anniversary BOT-BIS Conference (Central Banking Amidst Shifting Ground)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

คู่สัญญา

บริษัท ฟินิกซ์ แอสโซซิเอท จํากัด

วันที่ประกาศ

14 พ.ค. 2564

งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

อยู่ระหว่างดำเนินการ

คู่สัญญา

บริษัท ฟินิกซ์ แอสโซซิเอท จํากัด

วันที่ประกาศ

14 พ.ค. 2564

งานจ้างผู้ดำเนินการให้คำแนะนำปรึกษาด้านจิตใจเพื่อช่วยเหลือพนักงานธปท. (EAP)

ดำเนินการแล้วเสร็จ

คู่สัญญา

บริษัท ฟินิกซ์ แอสโซซิเอท จํากัด

วันที่ประกาศ

14 พ.ค. 2564

วัสดุแผ่นเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ติดตั้งทางเดิน ชั้นหลังคา อาคาร 2

ดำเนินการแล้วเสร็จ

คู่สัญญา

บริษัท ฟินิกซ์ แอสโซซิเอท จํากัด

วันที่ประกาศ

14 พ.ค. 2564

จ้างงานจ้างผู้ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการในงาน BOT 80th Anniversary BOT-BIS Conference (Central Banking Amidst Shifting Ground)

ดำเนินการแล้วเสร็จ

คู่สัญญา

บริษัท ฟินิกซ์ แอสโซซิเอท จํากัด

วันที่ประกาศ

14 พ.ค. 2564

วัสดุแผ่นเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ติดตั้งทางเดิน ชั้นหลังคา อาคาร 2

ยกเลิก

คู่สัญญา

บริษัท ฟินิกซ์ แอสโซซิเอท จํากัด

วันที่ประกาศ

14 พ.ค. 2564

จ้างงานจ้างผู้ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการในงาน BOT 80th Anniversary BOT-BIS Conference (Central Banking Amidst Shifting Ground)

ยกเลิก

คู่สัญญา

บริษัท ฟินิกซ์ แอสโซซิเอท จํากัด

วันที่ประกาศ

14 พ.ค. 2564

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

อยู่ระหว่างดำเนินการ

งานจ้างผู้ดำเนินการให้คำแนะนำปรึกษาด้านจิตใจเพื่อช่วยเหลือพนักงานธปท. (EAP)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

วัสดุแผ่นเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ติดตั้งทางเดิน ชั้นหลังคา อาคาร 2

อยู่ระหว่างดำเนินการ

จ้างงานจ้างผู้ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการในงาน BOT 80th Anniversary BOT-BIS Conference (Central Banking Amidst Shifting Ground)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

อยู่ระหว่างดำเนินการ

งานจ้างผู้ดำเนินการให้คำแนะนำปรึกษาด้านจิตใจเพื่อช่วยเหลือพนักงานธปท. (EAP)

ดำเนินการแล้วเสร็จ

วัสดุแผ่นเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ติดตั้งทางเดิน ชั้นหลังคา อาคาร 2

ดำเนินการแล้วเสร็จ

จ้างงานจ้างผู้ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการในงาน BOT 80th Anniversary BOT-BIS Conference (Central Banking Amidst Shifting Ground)

ดำเนินการแล้วเสร็จ

วัสดุแผ่นเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ติดตั้งทางเดิน ชั้นหลังคา อาคาร 2

ยกเลิก

ซื้อบริการ Bloomberg Anywhere และ Terminal 1 จุด สำหรับ ปผว.

ยกเลิก

คู่สัญญา วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
บริษัท ฟินิกซ์ แอสโซซิเอท จํากัด 14 พ.ค. 2564
บริษัท ฟินิกซ์ แอสโซซิเอท จํากัด 14 พ.ค. 2564
บริษัท ฟินิกซ์ แอสโซซิเอท จํากัด 14 พ.ค. 2564
บริษัท ฟินิกซ์ แอสโซซิเอท จํากัด 14 พ.ค. 2564
บริษัท ฟินิกซ์ แอสโซซิเอท จํากัด 14 พ.ค. 2564
บริษัท ฟินิกซ์ แอสโซซิเอท จํากัด 14 พ.ค. 2564
บริษัท ฟินิกซ์ แอสโซซิเอท จํากัด 14 พ.ค. 2564
บริษัท ฟินิกซ์ แอสโซซิเอท จํากัด 14 พ.ค. 2564
บริษัท ฟินิกซ์ แอสโซซิเอท จํากัด 14 พ.ค. 2564
บริษัท ฟินิกซ์ แอสโซซิเอท จํากัด 14 พ.ค. 2564
แสดงผล :

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์