จัดซื้อจัดจ้าง

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum has been the industry's standard

153 งาน ที่เกิดขึ้นในปี 2564

ทุกงานของ ธปท. มีการควบคุมงบประมาณให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยประชาชนสามารถตรวจสอบได้

34%
ระหว่างดำเนินการ
50%
ดำเนินการแล้วเสร็จ
16%
ยกเลิก

56

ระหว่างดำเนินการ

฿ 577.81 ล้านบาท

78

ดำเนินการแล้วเสร็จ

฿ 577.81 ล้านบาท

19

ยกเลิก

฿ 0

ชื่องาน
คู่สัญญา
สถานะ
วันที่ทำสัญญา
งบประมาณ
ชื่องาน
งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย
คู่สัญญา
บริษัท ฟินิกซ์ แอสโซซิเอท จํากัด
สถานะ
ระหว่างดำเนินการ
วันที่ทำสัญญา
31 ม.ค. 2564
งบประมาณ
฿ 16,000,000.00
ชื่องาน
งานบริการบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS.) อาคาร 1 สำนักงานใหญ่
คู่สัญญา
บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
สถานะ
ดำเนินการแล้วเสร็จ
วันที่ทำสัญญา
15 ม.ค. 2563
งบประมาณ
฿ 310,300.00
ชื่องาน
งานจ้างผู้ดำเนินการให้คำแนะนำปรึกษาด้านจิตใจเพื่อช่วยเหลือพนักงาน ธปท. (EAP)
คู่สัญญา
บริษัท เทเลเมดิก้า จำกัด
สถานะ
ดำเนินการแล้วเสร็จ
วันที่ทำสัญญา
15 ธ.ค. 2563
งบประมาณ
฿1,700,000.00
ชื่องาน
งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย
วัสดุแผ่นเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ติดตั้งทางเดิน ชั้นหลังคา อาคาร 2
หจก. ประสิทธิ์นคร
สถานะ
ดำเนินการแล้วเสร็จ
วันที่ทำสัญญา
10 ต.ค. 2563
งบประมาณ
฿ 227,696.00
ชื่องาน
เก้าอี้ระดับ ผช.ผอ. / รอง ผอ. จำนวน 40 ตัว
คู่สัญญา
บริษัท เมอร์รี่แฟร์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานะ
ยกเลิก
วันที่ทำสัญญา
20 ก.ย. 2563
งบประมาณ
฿ 166,920.00
ดูทั้งหมด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

แผนจัดซื้อจัดจ้าง e-Bidding คัดเลือก เฉพาะเจาะจง รวมทั้งสิ้น
จำนวน ล้านบาท จำนวน ล้านบาท จำนวน ล้านบาท จำนวน ล้านบาท
ระหว่างดำเนินการ 323 ฿ 577.81 323 ฿ 577.81 323 ฿ 577.81 323 ฿ 1,087.79
ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 - 24 - 24 - 24 -
ยกเลิก 16 - 16 - 16 - 16 -
รวม 85 ฿ 282.60 66 ฿ 227.38 211 ฿ 577.81 363 ฿ 1,087.79

สําหรับการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ได้ดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 323 แผน คิดเป็นร้อยละ 89.0 โดยมีงานที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 16 แผน คิดเป็นร้อยละ 4.4 และยกเลิก 24 แผน คิดเป็นร้อยละ 6.6 โดยสาเหตุหลักของการยกเลิกแผนคือ การทบทวนแผนงานใหม่และมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว

สถานะการดำเนินงาน

34.8%
ระหว่างดำเนินการ
50.2%
ดำเนินการแล้วเสร็จ
16.0%
ยกเลิก

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

53.1%
เฉพาะเจาะจง
26.0%
คัดเลือก
20.9%
e-Bidding
แผนจัดซื้อจัดจ้าง e-Bidding คัดเลือก เฉพาะเจาะจง รวมทั้งสิ้น
จำนวน ล้านบาท จำนวน ล้านบาท จำนวน ล้านบาท จำนวน ล้านบาท
ระหว่างดำเนินการ 323 ฿ 577.81 323 ฿ 577.81 323 ฿ 577.81 323 ฿ 1,087.79
ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 - 24 - 24 - 24 -
ยกเลิก 16 - 16 - 16 - 16 -
รวม 85 ฿ 282.60 66 ฿ 227.38 211 ฿ 577.81 363 ฿ 1,087.79

สําหรับการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ได้ดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 323 แผน คิดเป็นร้อยละ 89.0 โดยมีงานที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 16 แผน คิดเป็นร้อยละ 4.4 และยกเลิก 24 แผน คิดเป็นร้อยละ 6.6 โดยสาเหตุหลักของการยกเลิกแผนคือ การทบทวนแผนงานใหม่และมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว

สถานะการดำเนินงาน

34.8%
ระหว่างดำเนินการ
50.2%
ดำเนินการแล้วเสร็จ
16.0%
ยกเลิก

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

53.1%
เฉพาะเจาะจง
26.0%
คัดเลือก
20.9%
e-Bidding
แผนจัดซื้อจัดจ้าง e-Bidding คัดเลือก เฉพาะเจาะจง รวมทั้งสิ้น
จำนวน ล้านบาท จำนวน ล้านบาท จำนวน ล้านบาท จำนวน ล้านบาท
ระหว่างดำเนินการ 323 ฿ 577.81 323 ฿ 577.81 323 ฿ 577.81 323 ฿ 1,087.79
ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 - 24 - 24 - 24 -
ยกเลิก 16 - 16 - 16 - 16 -
รวม 85 ฿ 282.60 66 ฿ 227.38 211 ฿ 577.81 363 ฿ 1,087.79

สําหรับการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ได้ดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 323 แผน คิดเป็นร้อยละ 89.0 โดยมีงานที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 16 แผน คิดเป็นร้อยละ 4.4 และยกเลิก 24 แผน คิดเป็นร้อยละ 6.6 โดยสาเหตุหลักของการยกเลิกแผนคือ การทบทวนแผนงานใหม่และมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว

สถานะการดำเนินงาน

34.8%
ระหว่างดำเนินการ
50.2%
ดำเนินการแล้วเสร็จ
16.0%
ยกเลิก

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

53.1%
เฉพาะเจาะจง
26.0%
คัดเลือก
20.9%
e-Bidding

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์