แสดงความคิดเห็น

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดผู้แสดงความคิดเห็น

คุณคือใคร ?

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

(เครื่องหมาย * หมายถึงว่าท่านต้องให้ข้อมูล หาก​ไม่มี * แสดงว่าท่านสามารถเว้นว่างได้)

ชื่อ*

* กรุณาระบุชื่อ

นามสกุล*

* กรุณาระบุนามสกุล

อาชีพ*

* กรุณาระบุอาชีพ

เบอร์โทรศัพท์*

* กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์

อีเมล*

* กรุณาระบุอีเมล

ชื่อ (ผู้ประสานงาน/ผู้ตอบแบบสอบถาม)*

* กรุณาระบุชื่อของผู้ประสานงาน/ผู้ตอบแบบสอบถาม

นามสกุล (ผู้ประสานงาน/ผู้ตอบแบบสอบถาม)*

* กรุณาระบุนามสกุลของผู้ประสานงาน/ผู้ตอบแบบสอบถาม

ชื่อหน่วยงาน*

* กรุณาระบุชื่อหน่วยงาน

ตำแหน่ง*

* กรุณาระบุตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์*

* กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์

อีเมล*

* กรุณาระบุอีเมล

ท่านมีความประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลความเห็นของท่านหรือไม่ หาก ธปท. มีการเปิดเผยความคิดเห็น ?

* กรุณาเลือกวิธีการเปิดเผยความคิดเห็นของคุณ

* กรุณายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพื่อดำเนินการต่อ

ส่วนที่ 2 : แสดงความคิดเห็น

คุณเห็นด้วยกับร่างประกาศหรือไม่?

ความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่างประกาศ *

‘ แนวทางการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางสำหรับการใช้งานในภาคประชาชน (Retail Central Bank Digital Currency: Retail CBDC) ‘

* เพื่อให้การพัฒนาร่างประกาศสามารถพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอธิบายและเหตุผลเพิ่มเติมต่อการแสดงความคิดเห็นของท่านจึงมีความสำคัญมาก ท่านสามารถเลือกวิธีการแสดงความเห็นเพิ่มเติมได้จาก 2 ทางเลือกด้านล่าง

กรุณาระบุ ความคิดเห็นต่อร่างประกาศ


ต้องการแสดงความคิดเห็นเชิงลึกต่อร่างประกาศ ?

วางไฟล์เพื่ออัพโหลดเอกสารหรือเลือกจากโฟลเดอร์

อัพโหลดเอกสาร

ขนาดไฟล์อัพโหลดไม่เกิน 7 MB (*doc, *pdf)

Uploading...

แสดงความคิดเห็นแนว ... มิถุนา ใจดี (1).pdf
แสดงความคิดเห็นแนว ... มิถุนา ใจดี (1).doc
150 kb
แสดงความคิดเห็นแนว ... มิถุนา ใจดี (2).pdf
150 kb

ตรวจสอบข้อมูลความคิดเห็น

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดผู้แสดงความคิดเห็น

สถานะ

ภาคประชาชน

ชื่อ-นามสกุล

มีใจ พากเพียร

อาชีพ

พนักงานบริษัท

โทรศัพท์

091-123-4567

อีเมล

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดผู้แสดงความคิดเห็น

สถานะ

ภาคประชาชน

ชื่อ

มีใจ

นามสกุล

พากเพียร

อาชีพ

พนักงานบริษัท

เบอร์โทรศัพท์

091-123-4567

อีเมล

ส่วนที่ 2 : แสดงความคิดเห็น

หัวข้อการเปิดรับฟังความคิดเห็น

แนวทางการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางสำหรับการใช้งานในภาคประชาชน (Retail Central Bank Digital Currency: Retail CBDC)

ความคิดเห็น

เห็นด้วย

ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ

การตั้งกฎเกณท์เหล่านี้ขึ้นมาให้ครบถ้วนครอบคลุมและเป็นธรรมก็ใช้เวลาไม่น้อย ควรมีการ เปิดรับฟังความคิดเห็นมากกว่า 1 รอบ

ไฟล์แนบแสดงความคิดเห็นเชิงลึก

แสดงความคิดเห็นแนว ... มิถุนา ใจดี (2).pdf

แสดงความคิดเห็นแนว ... มิถุนา ใจดี (1).pdf

แสดงความคิดเห็นแนว ... มิถุนา ใจดี (2).pdf

ต้องการให้ ธปท. ส่งข้อมูลรายละเอียดการแสดงความคิดเห็นของคุณไปยังอีเมลที่ได้ระบุไว้ หรือไม่ ?

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์