ธนาคารแห่งประเทศไทย

สนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถเติบโต ได้อย่างมีเสถียรภาพ พร้อมร่วมสร้างสภาพเศรษฐกิจ ที่ช่วยให้ประชานสามารถมีชีวิตที่มีดีอย่างยั่งยืน

หน้าที่หลักของเรา

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ การจัดการระบบการเงินของประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินนโยบายการเงิน ที่มีประสิทธิภาพพร้อมสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพภายใต้อัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของประเทศ

กำหนดและดำเนินนโยบายการเงิน

เพื่อสร้างระบบทางการเงินที่มีเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจให้มั่นคง
ทางธนาคารมีหน้าที่ดำเนินนโยบายการเงิน รวมถึงปัจจัยต่างๆ
เพื่อการควบคุมปริมาณการเงินของประเทศ

อ่านต่อ

รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน

การรักษาความมั่นคงของระบบการเงินเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางใน การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการเงินที่มี เสถียรภาพจึงมีความสำคัญ เพราะหากขาดเสถียรภาพอาจสามารถลุกลาม เป็นวิกฤตการเงิน (financial crisis) ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชน

อ่านต่อ

กำกับและตรวจสอบ
สถาบันการเงิน

ตรวจสอบ วิเคราะห์ฐานะและการดำเนินงาน ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน การเงิน เพื่อให้มีเสถียรภาพ

อ่านต่อ

ตลาดการเงิน

ศูนย์กลางของการทำธุรกรรมเพื่อการกู้ยืมและ การลงทุน โดยเงินหมุนเวียนจะก่อให้เกิดกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

อ่านต่อ

ระบบการชำระเงิน

ธปท. กำหนดนโยบายเพื่อการสนับสนุน การทำธุรกรรมการค้าและการเงินให้เป็นไป อย่างรวดเร็วและคล่องตัว

อ่านต่อ

ธนบัตร

ธปท. มุ่งผลิตและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้ธนบัตรหมุนเวียนมีสภาพดี ยากต่อการปลอมแปลงและเพียงพอต่อความต้องการของระบบเศรษฐกิจ เป็นที่เชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชน

อ่านต่อ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Fusce dignissim nibh sed eros tristique, et

อ่านต่อ

มาตรการพิเศษ

ภายใต้สถานการณ์ที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ธปท. มุ่งมั่นดำเนินนโยบาย เพื่อการฟื้นตัวและเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

อ่านต่อ

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์