ภาวะเศรษฐกิจมหภาค

​แถลงข่าวและรายงานเศรษฐกิจการเงินรายเดือน

ดูหน้าหลักภาวะเศรษฐกิจมหภาค

เศรษฐกิจไทยในเดือนเมษายน 2564

เริ่มได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกสามของ COVID-19 ส่งผลให้เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนลดลงจากเดือนก่อนในทุกหมวดการใช้จ่่าย ส่วนเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนปรับลดลงตามการลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ ขณะที่ภาคการ ท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นตัว

แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนเมษายน 2564
ตารางแนบ 1
ตารางแนบ 2
แผนภูมิประกอบ
รายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือนเมษายน 2564

แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้เดือนมีนาคม ปี 2564

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้เดือนเมษายน 2564

มีทิศทางแผ่วลงจากเดือนก่อน โดยการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกสาม ทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง โดยเฉพาะในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งรวมถึง การท่องเที่ยวของคนไทยที่ลดลงจากเดือนก่อน

แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงินภาคใต้เดือนเมษายน 2564
ตารางแนบ
แผนภูมิประกอบ

เอกสารเผยแพร่ด้านเศรษฐกิจ

รายงาน “The Way Forward for Retail Central Bank Digital Currency in Thailand”

รายงาน “The Way Forward for Retail Central Bank Digital Currency in Thailand”

รายงาน “The Way Forward for Retail Central Bank Digital Currency in Thailand”

รายงาน “The Way Forward for Retail Central Bank Digital Currency in Thailand”

รายงาน “The Way Forward for Retail Central Bank Digital Currency in Thailand”

รายงาน “The Way Forward for Retail Central Bank Digital Currency in Thailand”

รายงาน “The Way Forward for Retail Central Bank Digital Currency in Thailand”

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์