ตอบคำถามเพื่อตรวจสอบความพร้อมของคุณ

หรือคุณสามารถดาวน์โหลดคำถามทดสอบความพร้อมในรูปแบบตาราง

ดาวน์โหลดตาราง
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Perferendis, perspiciatis. Repellendus, aliquam. Debitis voluptatibus exercitationem nisi? Illum blanditiis ipsam est facere nihil id. Quisquam corporis dolor esse rerum nam hic totam, assumenda saepe. Quos, dolore praesentium, iure omnis maiores quidem architecto sunt animi voluptas earum pariatur ipsum illo labore dolorum!

คุณพร้อมแค่ไหนที่จะเผชิญวิกฤตการเงิน

คุณมีความพร้อมในระดับหนึ่ง
ที่จะเผชิญวิกฤตทางการเงิน

คะแนนรวมของคุณคือ

11 คะแนน

คุณมีความพร้อมในระดับหนึ่ง
ที่จะเผชิญวิกฤตทางการเงิน

คุณมีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมทางการเงินที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเงินการบริหารจัดการหนี้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้

อยากชวนคุณลองทำแผนใช้เงิน เพื่อคาดการณ์รายรับและรายจ่ายของตนเอง และวางแผนไปข้างหน้าได้ชัดเจนมากขึ้น หากรายรับยังเพียงพอที่จะออม คุณอาจจะกันเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินออมเผื่อฉุกเฉิน เพราะหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอีก คุณจะได้พร้อมรับมืออย่างไม่เหลือบ่ากว่าแรงนัก

หากมีหนี้ คุณจะต้องบริหารจัดการหนี้ในยามวิกฤตให้ดี เพราะหากวิกฤตยืดเยื้อ รายรับลดหรือขาดรายได้เป็นเวลานาน ก็อาจทำให้ความสามารถในการจ่ายหนี้ของคุณลดลงได้ รวมไปถึงติดตามข่าวสารภัยทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพผู้ไม่หวังดี

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์