ตอบคำถามเพื่อตรวจสอบความพร้อมของคุณ

หรือคุณสามารถดาวน์โหลดคำถามทดสอบความพร้อมในรูปแบบตาราง

ดาวน์โหลดตาราง

คุณพร้อมแค่ไหนที่จะเผชิญวิกฤตการเงิน

คุณมีความพร้อมในระดับหนึ่ง
ที่จะเผชิญวิกฤตทางการเงิน

คะแนนรวมของคุณคือ

11 คะแนน

คุณมีความพร้อมในระดับหนึ่ง
ที่จะเผชิญวิกฤตทางการเงิน

คุณมีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมทางการเงินที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเงินการบริหารจัดการหนี้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้

อยากชวนคุณลองทำแผนใช้เงิน เพื่อคาดการณ์รายรับและรายจ่ายของตนเอง และวางแผนไปข้างหน้าได้ชัดเจนมากขึ้น หากรายรับยังเพียงพอที่จะออม คุณอาจจะกันเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินออมเผื่อฉุกเฉิน เพราะหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอีก คุณจะได้พร้อมรับมืออย่างไม่เหลือบ่ากว่าแรงนัก

หากมีหนี้ คุณจะต้องบริหารจัดการหนี้ในยามวิกฤตให้ดี เพราะหากวิกฤตยืดเยื้อ รายรับลดหรือขาดรายได้เป็นเวลานาน ก็อาจทำให้ความสามารถในการจ่ายหนี้ของคุณลดลงได้ รวมไปถึงติดตามข่าวสารภัยทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพผู้ไม่หวังดี

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dignissimos ipsum ipsa delectus inventore atque ratione nostrum laudantium? Aperiam, doloribus exercitationem quaerat cum repudiandae eveniet porro deleniti ipsam commodi odit nihil laudantium velit dolorem et veritatis omnis rem quibusdam cupiditate officia nulla quod? Blanditiis optio labore fugit obcaecati! Saepe, illum quaerat?

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์