ร่วมงานกับ ธปท.

มาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหลักของประเทศ เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจ
เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินของประเทศให้มั่นคง

ทำงานที่แบงค์ชาติเป็นอย่างไร?

ที่นี่ เราส่งเสริมให้พนักงานมีความสมดุลในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว (Work-Life Balance) เน้นการเสริม
สร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

ดูชีวิตการทำงานที่แบงค์ชาติ

ความก้าวหน้าของคุณ
คือความเติบโตขององค์กร

โอกาสไปร่วมปฏิบัติงาน (Secondment Program) กับองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำต่าง ๆ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund – IMF) และ Bank for International Settlements (BIS) เป็นต้น เพื่อให้พนักงานได้มีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรอื่น

อ่านต่อ

ธปท. มองหาคนที่จะมาร่วมสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง

ธปท. มองหาคนเก่ง คนดี และเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

ปฏิทินงานและกิจกรรม

ปฏิทินงานและกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงของ ธปท.

ดูทั้งหมด
02 เม.ย. 64

-

05 เม.ย. 64

14:30 - 18:00 น.

กิจกรรมของ ธปท. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing.

04 เม.ย. 64

14:30 - 18:00 น.

กิจกรรมของ ธปท. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing.

TBC เม.ย. 64

14:30 - 18:00 น.

กิจกรรมของ ธปท. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing.

12 เม.ย. 64

-

18 เม.ย. 64

14:30 - 18:00 น.

กิจกรรมของ ธปท. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing.

18 เม.ย. 64

14:30 - 18:00 น.

กิจกรรมของ ธปท. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing.

20 เม.ย. 64

-

25 เม.ย. 64

14:30 - 18:00 น.

กิจกรรมของ ธปท. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing.

22 เม.ย. 64

14:30 - 18:00 น.

กิจกรรมของ ธปท. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing.

28 เม.ย. 64

14:30 - 18:00 น.

กิจกรรมของ ธปท. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing.

สมัครงานและทุน

ทำงานที่แบงก์ชาติจะให้ประสบการณ์เหนือความคาดคิด ได้ใช้ชีวิต
อย่างมีความหมาย และสบายใจกับการดูแล

สมัครงาน

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์